Dobro došli na e-Ovlaštenja

e-Ovlaštenja je aplikacija koja ovlaštenim osobama omogućava upravljanje e-Punomoćima za pristup na e-uslugu (Pristup na e-usluge). Aplikacija također omogućava ovlaštenim osobama dodjelu prava za administraciju e-Punomoći unutar Aplikacije u svrhu upravljanja pravima pristupa na poslovne e-usluge (Zastupanja).

Ovlaštenim osobama poslovnog subjekta omogućeno je samostalno korištenje Aplikacije uz posjedovanje vjerodajnice visoke razine sigurnosti, a za sve Korisnike koji ne zadovoljavaju preduvjete za samostalno korištenje Aplikacije, u podružnicama FINE omogućena je podrška kroz ulogu Referenta e-Ovlaštenja.

Ukoliko ste zakonski ovlaštena osoba poslovnog subjekta te nakon prijave u Aplikaciju na izborniku nemate mogućnost „Ulazak u e-Ovlaštenja“, pretpostavka je da podaci o zastupanju Vašeg poslovnog subjekta nisu dohvatljivi iz nadležnog registra. Kako bi ostvarili uvjet za korištenje Aplikacije, dokumentaciju za unos ovlaštenih osoba u Sustav e-Ovlaštenja možete predati putem Online sustava za predaju dokumentacije.